Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Årsaker

Det er mange årsaker til epilepsi. Alle sykdommer, skader eller misdannelser som påvirker hjernebarken gir økt risiko for epilepsiutvikling. I tillegg er det de senere år beskrevet en rekke genvarianter som enten gir opphav til epilepsi alene eller som forårsaker forandringer i hjernen som kan gi epilepsi.

Årsakene varierer med alder for sykdomsdebut og hvor i verden man bor. Blant annet er fødselsskader og hjerneinfeksjoner en langt hyppigere årsak i u-land enn i i-land.

Trass i omfattende utredning finner man i dag ingen bakenforliggende årsak hos rundt 60 % av tilfellene.

Det er nylig fremmet forslag fra ILAE om seks årsakskategorier. (5)

 •   Årsaker
  • Genetisk
  • Strukturell
  • Metabolsk
  • Immunologisk
  • Infeksjonsbetinget
  • Ukjent

  Den strukturelle gruppen omfatter blant annet medfødte misdannelser i hjernen, tidlig oppstått hjerneskade (under eller rett etter fødselen), hodeskader, hippocampussklerose, hjernesvulster, hjerneslag og degenerative hjernesykdommer (for eksempel mb. Alzheimer).

  De senere år er autoimmune encefalitter (for eksempel antistoffer mot egne hjerneceller) blitt funnet som årsak hos pasienter som tidligere ble vurdert til å ha epilepsi av ukjent årsak.

 

Tilleggsvansker og utfordringer