Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Hvordan møte personer med ASF?

De to første delene handlet i stor grad om kjennetegn ved autisme, styrker, problemer og tilleggsvansker. Dette trenger vi å vite mye om. Men godt miljøarbeid forutsetter gode relasjoner og møter mellom hjelper og den som skal hjelpes, kartlegging, tilrettelegging og mere til. Denne tredje delen i e-læringskurset om ASF handler om nettopp det.

moete personer.jpg

Foto av ung dame med briller.
Foto: Art DiNo, Flickr (CC BY SA 2.0)