Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Hva er autismespekterforstyrrelse?

Tekst: Anders Johansen, spesialrådgiver ved Glenne regionale senter for autisme, SiV HF, Helse Sør-Øst

I denne delen har vi samlet informasjon om typiske trekk knyttet til autismespekterforstyrrelser, og utdypet problemer knyttet til sensorisk belastning og kognitivt stress.

tv commercial for autismeforeningen

 
 
 
 
 


I kurset finner du mange informasjonsbokser, som for eksempel denne om kompetansemiljø og organisasjoner. Klikk på teksten i boksene for å lese innholdet.