Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Kamp

Mange foreldre opplever årelange kamper mot systemet – kamper som tærer på kreftene. En mor forteller:

I årenes løp har jeg hatt samtaler med mange mennesker som er i samme situasjon som meg. Jeg har også forelest på kurs for pårørende i Habiliteringstjenesten i mange år og har ennå til gode å møte mennesker som ikke har møtt veggen! Noen har blitt varig ufør.

Hun sier videre at:

Jeg er en løvemor som aldri helt kan slippe taket. Mødre med barn med spesielle behov vil aldri kunne slippe taket. Jeg opptrer som advokat, brannslukker og megler hele tiden. Jeg lever med en vedvarende krisebemanning. En av gangene var jeg ute av arbeid i 1,5 år!

sliten.jpg

Bilde av sliten kvinne
Foto: W H, Flickr (CC BY ND 2.0)

Jo dårligere pårørende opplever at de blir møtt av det offentlige tjenesteapparatet, jo større opplever de byrden ved å ha et barn med funksjonsnedsettelser. Mange føler seg slitne av den konstante kampen for barna sine – en kamp som ofte varer langt over den tid da barn vanligvis flytter hjemmefra.

Overgang til voksen alder gir spesielle utfordringer. Mange foreldre ønsker at barna deres skal flytte hjemmefra når de er omkring 20 år, og at det offentlige overtar omsorgen for dem. Men ofte oppleves det vanskelig å slippe taket og overlate ansvaret til andre. Derfor er det nødvendig at de får oppleve at andre klarer å ivareta de voksne barna deres.