Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Samarbeid med pårørende

Tekst: Åslaug Kalstad, rådgiver og lærer, og Tove Olsen, daglig leder i Autismeforeningen 

  Hensikten med kapitlet

I dette kapittelet skal vi høre fra pårørende til mennesker med ASF. Pårørende er våre viktigste samarbeidspartnere når vi jobber sammen med mennesker med ASF. De kjenner sitt barn best og kan bidra med verdifulle opplysninger, tips og perspektiv som vi kan bruke for å gjøre den enkeltes hverdag bedre.

 

  Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet har du fått vite noe om:

  • Hvordan det kan oppleves å være pårørende
  • Hva pårørende ønsker seg av samarbeidet med deg
  • Hvilke utfordringer samarbeidet kan by på