Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Hva er god tilrettelegging for mennesker med ASF?

Mennesker med ASF har generelt behov for mer detaljerte informasjon for å få oversikt og forutsigbarhet. De fleste mennesker med ASF har en visuell læringsstil og profiterer på tydelig og konkret informasjon. Hvordan informasjonen best kan gis er individuelt, men det finnes noen generelle prinsipper for autismevennlig tilrettelegging. Fordi vi lever i Norge, er det eksempelvis anvendelig å benytte standard rekkefølge i vår kultur når vi konkretiserer/visualiserer rekkefølge/tidsforløp, nemlig fra venstre mot høyre og ovenfra og ned.

Som en tommelfingerregel kan fast plass til faste aktiviteter være praktisk og informativt. Hvis ulike aktiviteter skal skje på samme sted, kan dette signaliseres ved spesielle duker, tydelig aktivitetsplan m.m.

Oppgaver kan gjøres oversiktlige ved å organiseres i kurver eller esker etter rekkefølge. Noen oppgaver er konstruert slik at de «avslutter seg selv»:

Andre oppgaver kan organiseres for å avslutte seg selv gjennom materiellet man bruker (sortere, pakke, matche alt i kurvene/eskene):

Man kan bruke telleringer, nuppebrett eller lignende for å visualisere antall oppgaver på data, antall sanger/filmsnutter på for eksempel YouTube. 

Når oppgaver og aktiviteter er vanskelig å konkretisere gjennom antall/materiell, kan varighet gjøres forutsigbart gjennom klokke/alarm/timer. For å ivareta målpersonens behov for visuell forutsigbarhet finnes en rekke hjelpemidler som eksempelvis vanlig kjøkkentimer/egge ur, timestokk (http://www.abilia.com) og timetimer(http://www.timetimer.com).

Muligheter i arbeidslivet

Videoen handler om arbeid for personer med ASF, med blant annet fokus på god tilrettelegging.