Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

En positiv forskjell

I samhandling mellom miljøpersonell og tjenestemottakere vil det fra tid til annen oppstå uheldige situasjoner. Noen situasjoner vil ikke være mulig å forutse, ei heller å unngå – men med tydelige styringssystemer, tilstrekkelig opplæring og egnede personer som miljøarbeidere vil sannsynligheten for at feil oppstår, reduseres.

8641461399_8ef34ebbd3_o (1).jpg

En ung mann
Foto: Mikkel Eknes

Ved siden av personlig egnethet, gode holdninger, profesjonelle ferdigheter og målrettede arbeidsprosesser vil glede og entusiasme fra personalet bidra til positiv samhandling og et godt omsorgsmiljø for tjenestemottakerne. Videre vil positiv samhandling med tjenestemottakerne skape et godt arbeidsmiljø for personalet. Det at miljøpersonalet fremstår som blide og positive og at de viser entusiasme overfor tjenestemottakerne, kan unektelig være positivt for tjenestemottakernes opplevelse av samhandlingen. Som miljøpersonale har vi som nevnt i innledningen til dette kapitlet – en unik mulighet til å utgjøre en forskjell i tjenestemottakernes hverdag – en positiv forskjell!