Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Personalatferd

Tekst: Anders Johansen, spesialrådgiver ved Glenne regionale senter for autisme, SiV HF, Helse Sør-Øst

 

 Hensikten med kapitlet

I dette kapittelet skal følgende tema belyses:

  • Målrettet miljøarbeid - hvordan legge til rette for progresjon i ferdigheter hos tjenestemottakeren
  • Delta med glede - det skal være hyggelig å være sammen med personalet
  • Virke dempende
  • Smile og le
  • Vær snill
  • Ikke kjefte og kritisere
  • Sette seg inn i metoder.

  Læringsmål

I de tidligere kapitlene i dette E-lærings kurset har temaer som autismespekterforstyrrelser, tilleggsvansker, kartlegging, vurdering og etikk vært omtalt. Når man har opparbeidet seg tilstrekkelig kompetanse på disse områdene er man bedre rustet til å kunne arbeide i målrettede prosesser med å vedlikeholde og utvikle atferds repertoar hos personer med ASF og/eller psykisk utviklingshemming. I dette kapitlet skal du tilegne deg kunnskap om det å arbeide i målrettede prosesser, kunnskap om forsterkning av atferd og kunnskap om hvordan atferd står i sammenheng med ulike betingelser.