Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Motivasjon

Tekst: Eli Marte Rusten, Spiss kompetansesenter

9784972252_b791642367_z.jpg

Foto av Eli Marte Rusten
Eli Marte Rusten, Foto: Stiftelsen SOR

 Hensikten med kapitlet

 

 

 

  Læringsmål

Etter å ha lest dette kapittelet skal du kunne redegjøre for:

  • Hva motivasjon er.
  • Hva som motiverer de fleste av oss.
  • Hva som er de vanligste utfordringene folk med ASF har i forhold til motivasjon.
  • Hvordan du som tjenesteyter kan identifisere hva som motiverer de du jobber hos.
  • Hvordan du kan gjøre deg selv attraktiv og dermed øke tjenestemottakers motivasjon til å være sammen med deg.
  • Hvordan du kan lage enkle planer for å gi tjenestemottaker oversikt over det som kommer.
  • Hvordan du og dine kolleger kan etablere og følge opp enkle funksjoner hos tjenestemottaker, slik at han eller hun lettere kan skaffe seg goder eller slippe ubehag.
  • Hva tegnøkonomi er og hvordan det kan hjelpe folk til å spare og å glede seg til noe som ligger fram i tid.
  • Hva atferdsavtaler er og hvordan det kan hjelpe folk til å oppnå større grad av selvstendighet.

Eksempler på tidlig innsats i barnehage