Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Kartlegging

Tekst: Torill Fjæran-Granum, spesialpedagog og daglig leder ved Spiss kompetansesenter

 Hensikten med kapitlet

Dette kapittelet handler om hvordan vi i hverdagen kan skaffe oss mer og detaljert nok kunnskap om den enkelte personen vi bistår, slik at vi kan tilpasse tiltak og tilrettelegging så godt som mulig til den enkelte.

  Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet vet du mer om:

  • Operasjonalisering
  • Kartlegging av frekvens og sammenhenger
  • Analyse av det du har funnet ut ved å kartlegge
  • Evaluering av tiltak