Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Utvikling, seksualitet og overganger

Tekst: Bernt Barstad, spesialvernepleier ved Habiliteringstjenesten for voksne, Brøset, St. Olavs hospital

 Hensikten med kapitlet

Vi setter her fokus på en viktig del av et menneskes liv, nemlig utviklingen mot å bli en voksen person. Pubertet, fysisk utvikling, overganger mellom ulike livsfaser og seksualitet er tema det er viktig å være oppmerksom på i det arbeidet vi gjør når vi bistår mennesker med ASF.

  Læringsmål

I denne delen av kurset lærer vi om:

  • fysisk, psykisk, sosial og seksuell utvikling knyttet til pubertet
  • seksuelle legninger

Tilleggsvansker og utfordringer