Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Utredning og oppfølging

Tekst: Arvid N. Kildahl, psykologspesialist ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme (PUA)

Arvid Nicolai Kildahl -1.jpg

Bilde av Arvid N. Kildahl.
Arvid N. Kildahl

  Hensikten med kapitlet

Målet med dette kapitlet er å gjøre deg i stand til å jobbe systematisk med å finne ut hva som kan ligge til grunn for plager hos personer med autisme, samt gi deg en grunnleggende oversikt over vanlige behandlingsmetoder.

 

  Læringsmål

Her vil du lære om:

  • Hva og hvordan angående utredning
  • Utredning og betydningen av når tilleggsvansker har oppstått
  • Utredning av ulike vanlige tilleggsvansker
  • Oppfølging og behandling
  • Selvbestemmelse og forebygging

Tilleggsvansker og utfordringer