Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Søvn til glede og besvær

 

 

Søvnbehov og søvnhygieneråd

Søvnbehov og søvnhygieneråd (Norsk tale, sammendrag tilgjengelig)

  •   Sammendrag av video

    Vi vet ikke hvorfor vi sover men vi vet at alle må ha søvn for å fungere normalt. Søvnbehovet varierer fra person til person. Hvis man er uthvilt så har man fått nok søvn. Dårlig og manglende søvn over tid gir økt risiko for å utvikle sykdom. Sover man dårlig og lite over tid så øker risikoen for å utvikle en psykisk lidelse. Vi har også sett nå de senere årene at det er ganske godt dokumentert at for lite søvn over tid øker risikoen for å utvikle overvekt, diabetes, hjerte-karsykdommer og også økt dødelighet. I tillegg vet vi jo at for lite søvn eller underskudd på søvn gir økt søvnighet, noe som øker risikoen for å sovne bak et bilratt for eksempel.

    Søvnhygiene ligger i bunn av all behandling av søvnproblemer. Og søvnhygienerådene er gjerne inndelt i hvordan de påvirker følgende: søvnbehovsfaktoren, eller døgnrytmefaktoren eller adferdsfaktorene. Det som påvirker søvnbehovsfaktoren, er regelmessig mosjon og det å unngå å sove på dagtid. Når det gjelder døgnrytmefaktoren, så er det å stå opp på samme tid hver dag, og å se dagslys tidlig etter at man har stått opp. Når det gjelder hva som påvirker adferdsfaktorer, så er det for eksempel og unngå koffein etter kl 17, å unngå å se på klokka hvis en våkner om natten, og å lage et sengetidsrituale.

 

 

Tilleggsvansker og utfordringer