Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Leggerutiner

For personer med autisme er det viktig å sikre god søvnhygiene. For å få dette til kan det av og til være nødvendig å ta i bruk spesielle hjelpemidler eller teknikker som støtte for de spesielle behov personer med autisme ofte har. Særlig behovene for forutsigbarhet og oversikt er viktige å ivareta. Visuelle aktivitetsplaner knyttet til legging kan være nyttige hjelpemidler for både barnet og den voksne for å holde fast ved en strukturert leggerutine. Det kan også være gunstig å knytte oppstart av leggerutinen til en bestemt hendelse eller aktivitet på kvelden. Forutsigbare leggerutiner kan være med på å forebygge problematferd og raseriutbrudd i forbindelse med legging.

Gode leggerutiner bidrar til en gunstig innsovningsfase. Hva så hvis barnet våkner på natten? Da er man utenfor rammene av leggerutinen. Noen ganger kan fravær av rutine føre til at personen blir forvirret og urolig, noe som igjen kan føre til at vanskene med å sovne igjen forsterkes.

Starting A New Sleep Time Routine - Supernanny US

Starting a new sleep routine | Supernanny (Engelsk tale, sammendrag tilgjengelig)

 •   Sammendrag av video

  Supernanny skal innføre nye leggerutiner for 3 jenter. Alle skal legge seg på sitt eget soverom. Familien har problemer med å legge jentene, og verken barn eller foreldre får nok søvn.

  Supernanny forteller jentene hvordan det skal gjøres. Den yngste Cara skal gjøre seg klar først. Noen leser for Cara, mens de to andre jentene tar et bad eller en dusj.

  Supernannys plan er å gi jentene leggerutiner som gjør at de går til sengs på ulike tider sånn at foreldrene kan hjelpe dem roe ned og lese historier for dem. Gjør at hele prosessen rundt leggetid blir mye smidigere enn det var tidligere.

  Moren leser for Cara og ber henne legge seg, men Cara sier at hun skal sove senere og går opp. Supernanny ber moren om å fortsette å følge Cara inn på rommet hver gang hun kommer ut. De to første gangene, skal hun si kort at det er leggetid, men etter det, ingenting.

  Det fører til mye gråt fra Cara, noe moren føler veldig på. Supernanny må snakke med moren om hun selv kan se hensikten med det de gjør. Å få henne til å fokusere på hvorfor det er viktig at barna får sove og at hun få sove også. Og at Cara reagerer på forandringen, ikke fordi hun blir behandlet dårlig.

  Når Cara omsider sover, legger far de andre to jentene. Foreldrene har aldri opplevd at barna sover før de selv gjør det før.
   

 

Tilleggsvansker og utfordringer