Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Foreldreveiledning

Det er gjort noen få studier av strukturerte kortvarige foreldreveiledningsprogrammer. Innholdet i konsultasjonene deles gjerne i tre, hvor man starter med kartlegging av de konkrete utfordringene knyttet til søvn, deretter gjennomgår man generelle råd om strategier for å minimere innsovningstiden og oppvåkninger nattetid og avslutter med individuelle råd. Slike programmer har hatt god effekt for å redusere protester og motstand mot legging, redusere innsovningstiden, øke varigheten av søvn og redusere søvnangst. En antar at liknende tilnærming vil være hensiktsmessig i en situasjon med veiledning til personal i bolig.

Tilleggsvansker og utfordringer