Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Stress og søvnvansker

Tekst: Oddbjørn Hove, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og psykologspesialist /PhD ved Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna HF

 Hensikten med kapitlet

Det er veldig vanlig med ulike søvnvansker, både hos barn, ungdom og voksne med ASF. Dette temaet bør derfor være en del av grunnkunnskapen hos de som skal bistå disse menneskene. I denne delen av kurset skal vi sette fokus på ulike søvnvansker og hva man kan gjøre for å hjelpe.

 

  Læringsmål

I dette kapittelet skal vi lære om:

  • Ulike søvnvansker og årsaker til disse
  • Medikamentell og ikke-medikamentell behandling
  • Andre atferdsformende og strukturerende tiltak
  • Veiledning til foreldre

 

Tilleggsvansker og utfordringer