Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Tvangslidelse og autismespekterforstyrrelse

 

Quiz

 

Stemmer det at:

 

 •  Symptomene på en tvangslidelse er lett å skille fra stereotypiene og de tvangspregede ritualene som er typiske ved ASF?

  Nei, dette er ikke alltid så enkelt. Det er ofte en glidende overgang på tvangspreget atferd ved ASF og tvangshandlinger ved OCD. Det kan derfor være utfordrende å skille disse atferdene fra hverandre, særlig hos personer med ASF og alvorlig utviklingshemning.

  Dette gjør at på den ene siden så kan en samtidig tvangslidelse bli oversett (diagnostisk overskygging), og på den andre siden så kan stereotypiene og ritualene ved ASF bli mistolket som en tvangslidelse.

 •  Nyoppstått tvangspreget atferd hos en person med ASF, alltid skyldes en tvangslidelse?

  Nei. Tvangspregede symptomer som er nyoppståtte eller som endres i kvalitet/intensitet hos en person med ASF kan skyldes en tvangslidelse.

  Samtidig er det også slik at både stereotypier typiske for ASF og tvangshandlinger ved OCD kan variere over tid og gjerne øker i intensitet dersom personen opplever belastninger eller stress. Dette gjelder også ved tics-lidelser. Komplekse tics kan også være vanskelig å skille fra stereotypier og tvangshandlinger.

  Personer med ASF (og kanskje særlig dersom samtidig kognitiv svikt) vil kunne ty til ritualisert atferd for å skape mere forutsigbarhet i hverdagen. Det er viktig å ikke feiltolke dette som symptom på tvangslidelse.

 •  Personer med ASF innser at tvangstankene/ -handlingene er urealistiske eller overdrevne?

  Barn og personer med utviklingshemning og/eller autisme innser ikke alltid at tvangstankene/-handlingene er urealistiske eller overdrevne. De oppfatter dem heller ikke alltid som egodystone (fremmede/annerledes fra den man egentlig er).

 •  Personer med ASF opplever angst både dersom de blir avbrudt i sine autistiske stereotypier/ritualer og dersom de blir avbrutt i sine tvangshandlinger?

  Nei. Ved en tvangslidelse er tvangshandlinger og eventuelle tvangstanker plagsomme, de oppleves påtvungne. Avbrudd av tvangshandlinger er angstfremkallende.

  De tvangspregede handlingene ved ASF oppleves ikke påtvungne og plagsomme. Personen trives med å utføre dem. Han kan derfor bli frustrert og irritert dersom han blir avbrutt, men får sjelden symptomer på angst. Tvangstanker er ikke en vanlig del av den ritualiserte atferden ved autisme.

Tilleggsvansker og utfordringer