Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Depresjon og autismespekterforstyrrelse

Depresjon 03.jpg

Høst
Foto: Matthias Ripp (CC BY 2.0)
Quiz

Stemmer det at:

 •  Personer med ASF vil ha ganske like symptomer på depresjon som det man ser ellers i befolkningen?

  Ja. Men selv de med gode evnemessige og språklige ferdigheter, kan ha problemer med å erkjenne og formidle egne følelser. De som i tillegg til sin ASF har en utviklingshemning og/eller har dårlig talespråk, vil selvfølgelig ha enda vanskeligere for å erkjenne og sette ord på tanker og følelser. Da kan det være ekstra vanskelig å skille depressive symptomer fra andre atferdsavvik.

 •  Det er vanlig at ritualer og tvangspreget atferd øker ved en samtidig depresjon?

  Ja. I tillegg til de generelle depresjonssymptomene vil man hos personer med ASF ofte kunne se økt grad av ritualer og tvangspreget atferd. Særinteressene kan endre seg i intensitet og innholdet kan bli mer preget av negativitet og destruktivitet. Noen får tilbakevendende tanker om død. Irritabilitet kan være fremtredende.

 •  Selvskading er et symptom på depresjon hos personer med ASF?

  Hos personer med ASF, lavt funksjonsnivå og dårlig kommunikasjonsevne, kan økt eller nyoppstått selvskading være et tegn på depresjon -men det kan også skyldes andre forhold.

 •  En depresjon kan gi psykotiske symptomer?

  Ja. Psykotiske symptomer kan oppstå hos deprimerte personer med ASF. Typisk vil de da høre stemmer eller bli mistenksomme og paranoide. Noen reagerer med angst og aggressivitet.

 •  Det er noen likheter mellom depressive og autistiske trekk?

  Ja. Autistiske og depressive trekk er til dels noe sammenfallende (Mimikkfattigdom, lite entusiasme/uttrykt glede, introversjon/tilbaketrekning). Denne diagnostiske overskyggingen gir muligheter både for underdiagnostisering (Man overser depresjon hos en med autisme) og for feildiagnostisering (person med udiagnostisert autisme får i stedet diagnose depresjon).

  Endret atferd er her en viktig informasjon for korrekt diagnose.

Tilleggsvansker og utfordringer