Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Angst og autismespekterforstyrrelse

 

 

 

Quiz

Stemmer det at:

  •  …symptomene på angst hos personer med ASF er ganske like de vi ser hos andre?

    Ja. Men selv personer med ASF som har gode evner og kommunikasjonsferdigheter, kan ha vansker med å oppfatte og uttrykke egne følelser og kroppslige reaksjoner.

    Hos personer med et lavere funksjonsnivå, vil angst også kunne gi seg utslag i utagering eller andre atferdsavvik.

    MEN: angst er bare en av mange mulige årsaker til slik atferd.

Tilleggsvansker og utfordringer