Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Diagnoseutfordringer ved ASF

Hos personer med ASF kan fjernhetsepisoder, stereotyp atferd og for eksempel plutselig utbrudd av latter eller sinne lett tolkes som autistiske symptomer, mens det egentlig er ledd i epileptiske anfall, eller omvendt. Særlig kan det være vanskelig å skille episodisk opptredende autistisk atferd fra fokale anfall med påvirket bevissthet og ledsaget av formålsløse bevegelser/atferd (automatismer).

For å få en klarhet i dette, er det ofte nødvendig med en EEG-registrering under de aktuelle episodene. Hos noen kan det være vanskelig å få gjennomført en slik undersøkelse, og mye uro vanskeliggjør tolkningen av kurven. Det er derfor viktig at personen har med seg kjente personer under undersøkelsen. For å få gjennomført en MR-undersøkelse av hjernen, må mange i denne gruppen legges i narkose.

4640160948_4f8728b28a_o.jpg

Kvinnelig ansikt, krakkelert foto.
Foto: Bill Strain, Flickr (CC BY 2.0)

Tilleggsvansker og utfordringer