Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Epilepsi

Tekst: Karl O. Nakken (overlege dr. med.), Iren Karlengen Larsen (vernepleier, leder av regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme), Ellen Sundland Kjendbakke (cand.paed. og undervisningsleder), Spesialsykehuset for epilepsi (SSE, Oslo universitetssykehus)
Video: Spesialsykehuset for epilepsi (SSE, Oslo universitetssykehus)

  Hensikten med kapitlet

I dette kapittelet setter vi fokus på en av de tilleggsvanskene mange med ASF kan ha eller få, nemlig epilepsi. For de som jobber sammen med personer med ASF er det godt å ha en grunnleggende kunnskap om dette, da det er stor sannsynlighet for at de skal hjelpe en person med denne sykdommen, før eller senere. Det er viktig å understreke at dersom man har mistanke om epilepsi skal selvfølgelig lege kontaktes. Dette kapittelet er kun ment som en grunnleggende informasjon til de av oss som omgås mennesker med ASF og epilepsi.

 

  Læringsmål

Når du har gått gjennom dette kapittelet skal du ha fått vite noe om:

  • Hva er epilepsi
  • Epilepsi og autisme
  • Forekomst, årsaker og prognose
  • Forskjellige anfallstyper
  • Behandling

Tilleggsvansker og utfordringer