Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Sosial interaksjon

asperger 01.jpg

Greg Silverman.
Foto: Justin S. Campbell, Flickr (CC BY ND 2.0)

Vansker med sosial interaksjon med andre/deltakelse i sosiale situasjoner

Personer med en diagnose innen autismespekteret har oftest fremtredende vansker med sosial samhandling.

  • Utfordringer med å følge regler i lek og spill
  • Vansker med å oppfatte sosiale koder og forventninger blant jevnaldrende eller i spesifikke situasjoner
  • Uro og vansker med opprettholdt fokus i samhandlingssituasjoner
  • Personen viser lite adekvat eller uhensiktsmessig atferd overfor andre i den sosiale situasjonen
  •  Personen leker ved siden av heller enn sammen med andre

Dette er eksempler på hvordan vansker med sosial samhandling kan se ut hos personer med en autismespekterforstyrrelse (ASF).

Hoppe over middagen

(Video uten lyd)

En andel av populasjonen mennesker med ASF har i tillegg utviklingshemming. Disse personenes sosiale fungering vil kunne være ytterligere svekket.