Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Hverdagsvansker hos mennesker med autisme

Mennesker med ASF møter daglig en rekke utfordringer som følge av å leve med en kognitiv funksjonshemning.

I dette kapitlet vil sentrale faktorer som påvirker hverdagen bli presentert; latenstid, selvregulering, ritualer, sosiale og kognitive forståelsesvansker, kommunikasjonsvansker, sensorisk belastning, selvstimulering, kognitiv overbelastning og utfordringer knyttet til utviklingsmessige milepæler.

Bruk av styrkeområder (spesialinteresser) hos personen kan påvirke hverdagen positivt.

  •   Sånn er jeg og sånn er det

    NRK TV: Sånn er jeg og sånn er det
    Lavrans har Asperger syndrom. Det betyr at hjernen hans fungerer litt annerledes. Han må vite om ting på forhånd for ikke å bli stresset og irritert. Målet til Lavrans er å overvinne angsten for høye lyder, og å komme opp i tårnet for å se på kirkeklokkene i Jondal hvor han bor. Fra serien "Sånn er jeg, og sånn er det", hvor vi får innblikk i hverdagen til barn som har en ekstra utfordring å leve med.