Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Hverdagsvansker hos mennesker med autisme

Mennesker med ASF møter daglig en rekke utfordringer som følge av å leve med en kognitiv funksjonshemning.

I dette kapitlet vil sentrale faktorer som påvirker hverdagen bli presentert; latenstid, selvregulering, ritualer, sosiale og kognitive forståelsesvansker, kommunikasjonsvansker, sensorisk belastning, selvstimulering, kognitiv overbelastning og utfordringer knyttet til utviklingsmessige milepæler.

Bruk av styrkeområder (spesialinteresser) hos personen kan påvirke hverdagen positivt.

  •   Sånn er jeg og sånn er det

    NRK TV: Sånn er jeg og sånn er det (Ekstern nettside, åpnes i nytt vindu. Norsk tale, norsk tekst, tegnspråk og synstolk tilgjengelig) 
    Lavrans har Asperger syndrom. Det betyr at hjernen hans fungerer litt annerledes. Han må vite om ting på forhånd for ikke å bli stresset og irritert. Målet til Lavrans er å overvinne angsten for høye lyder, og å komme opp i tårnet for å se på kirkeklokkene i Jondal hvor han bor. Fra serien "Sånn er jeg, og sånn er det", hvor vi får innblikk i hverdagen til barn som har en ekstra utfordring å leve med.