Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Sensoriske dysfunksjoner

Sensorisk dysfunksjon  er en vanske som forekommer særlig ofte hos mennesker med ASF og som kan skape store problemer både for personen selv og også for omgivelsene.

Slike sansevansker kan lett overses hos mennesker med begrenset selvinnsikt og verbal uttrykksevne.

Kunnskap om sensorisk dysfunksjon er derfor viktig for både familien, kommunale tjenesteytere og andre som tilbringer tid sammen med mennesker med autisme. 

Can you make it to the end?

Et lite innblikk i hvordan lyder og stimuli blir for overveldende for en liten gutt med ASF (lyd, ingen tale)