Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Sensorisk belastning og hverdagsvansker

Tekst: Trine Lise Bakken, forsker ph.d / cand.san og psykiatrisk sykepleier ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) Oslo universitetssykehus

 Hensikten med kapitlet

Denne delen av kurset handler om hvordan hverdagen kan preges av ASF på godt og vondt, med fokus på sensoriske annerledesheter og utfordringer mennesker med ASF kan ha. Dette er et tema de fleste som selv har diagnoser innen autismeområdet, og som kan fortelle om det, mener er noe av kjernen innen autismen.

Derfor blir det viktig for oss som skal bistå å være opptatt av dette.

  Læringsmål

I denne delen lærer vi om:

  • styrkeområder og vanskeområder mennesker med ASF kan ha
  • sensoriske dysfunksjoner
  • sanseapparatet og sansemodalitetene
  • tiltak for å identifisere og bistå når det gjelder sensoriske utfordringer