Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Kognitivt stress og overbelastning

Tekst: Anne Rysstad (psykolog) og Elisabeth Wigaard (spesialist i nevropsykologi), Spesialseksjonen for utviklingshemming og autismediagnoser (SUA), Vestre Viken HF, Avdeling Lier

 Hensikten med kapitlet

Her fokuserer vi på et annet viktig område som preger mange mennesker med ASF sin hverdag, nemlig kognitivt stress og overbelastning. Dette er et område med store individuelle forskjeller, men som er en veldig vanlig utfordring for disse menneskene i ulike former og grader.

  Læringsmål

I denne delen av kurset lærer vi om:

  • Hva kognitiv overbelastning er
  • Hva kjennetegnene på kognitiv overbelastning er
  • Hvorfor mennesker med ASF er spesielt sårbare for kognitiv overbelastning