Du er her

Denne siden er en del av Autismespekterforstyrrelse. Logg inn for å ta kurset eller lukk denne boksen hvis du bare vil lese innholdet.

Hvordan gjøre seg kjent med brukerne?

Tekst: Niels Petter Thorkildsen, psykologspesialist ved Nevropsykiatrisk enhet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus

 Hensikten med kapitlet

I forrige kapittel lærte vi om typiske trekk hos mennesker med ASF.  I dette kaptittelet setter vi fokus på de individuelle forskjellene. Det er viktig å være klar over at selv om mennesker med autismespekter-diagnoser har en del felles, har de samtidig store individuelle forskjeller. Det er viktig å både ha kunnskap om ASF generelt og hver enkelt person spesielt. I dette kapittelet vil vi se nærmere på noe av det vi må vite om den enkelte person vi hjelper.

  Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet har du lært om

  • Hva som er viktig å tilegne seg i rollen som nyansatt i en skole eller bolig der det gis tilbud til elever eller beboere med ASF
  • Viktige holdninger å ha når man møter og skal være sammen med brukerne
  • Hvordan lese og forstå dokumentene i brukerens mappe/journal
  • Noen av de mest sentrale faguttrykk og betegnelser som brukes i rapporter etc. som omhandler brukeren
  • Metoder for observasjon og registrering og nedtegning / rapportering av observasjonene